-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Alblasserwaard e.o. 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

Raamovereenkomst, identiteitsbewijs en keurmerk

Raamovereenkomst met PrivaZorg
PrivaZorg werkt sinds 2015 met Raamovereenkomsten. Dit is een overeenkomst tussen de ZZP'er en PrivaZorg. Deze overeenkomst vervangt de VAR verklaring. Tijdens de intake wordt de Raamovereenkomst nader toegelicht.

Identiteitsbewijs (ID)
Om uw identiteit te waarborgen vragen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs, dat is van uw paspoort, (beide zijden) van uw identiteitskaart of een verblijfsbewijs. Een rijbewijs is niet rechtsgeldig.

Keurmerk
PrivaZorg werkt alleen met gecertificeerde zorgverleners. Dit houdt in dat u ingeschreven moet staan bij een onafhankelijk keurmerk voor de zorgsector. Sinds januari 2016 werken wij, voor de Verzorging en Verpleging met het keurmerk V&VN. U dient diverse documenten op orde te hebben om in te kunnen schrijven. U kunt zich via de website van het keurmerk aanmelden. Mocht u advies bij dit proces wensen dan kunnen wij u hierbij tegemoet komen.Nadere informatie over dit keurmerk is te vinden op: www.kwaliteitsregister.venv.nl.
Huishoudelijke hulpen kunnen worden geregistreerd bij PrivaZorg Centraal Kantoor.

Zoals gezegd kunnen wij u adviseren bij het aanvragen van deze formulieren. We kunnen u maar tot op zekere hoogte adviseren bij uw ZZP'schap. Er zijn zorgverleners die tegen betaling bij een persoonlijk administratiekantoor extra ondersteuning ontvangen.

© puntjesopde-i.nl