-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Alblasserwaard e.o. 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

VOG, verzekering en KVK

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
Er dient een VOG aangevraagd te worden bij de gemeente. Dit is nodig om de achtergrond van de ZZP’er te controleren op een verleden van crimineel gedrag. U krijgt van ons vooraf ingevuld aanvraagformulier waarmee u de VOG kunt aanvragen. Na ongeveer 2 tot 4 weken zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie deze afgeven. De VOG is 2 jaar geldig bij het Kiwa keurmerk. Bij het keurmerk V&VN en het Centrale Kantoor is de VOG 4 jaar geldig.

Voor meer informatie kunt u de website van Justitie bezoeken: www.rijksoverheid.nl Let op: U hebt een formulier nodig dat door ons is ingevuld en getekend, deze krijgt u tijdens het intakegesprek. U hoeft dus niet zelf uw VOG van de site van Rijksoverheid te downloaden.

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)
Als zelfstandige bent u aansprakelijk voor schade die u veroorzaakt bij uw cliënten. Om u hiervoor in te dekken dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Wij hebben hiervoor SAS Assurantiën als onze vaste partner die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers aanbiedt. Een aanvraagformulier krijgt u tijdens het intakegesprek uitgereikt.

Kamer van Koophandel (KvK)
Als ZZP’er in de zorg registreert u zich bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak. De term ‘ZZP’ wordt door overheid en instanties gebruikt, maar dit is niet de naam van de ondernemingsvorm. Voor de inschrijving betaald u een eenmalige inschrijfvergoeding. Bij uw registratie dient u een bedrijfsnaam op te geven. Als u denkt per week niet meer dan ongeveer 12 uur te werken, dan moet u bij de KvK in plaats van de inschrijving een “verklaring niet inschrijfplichtig” verkrijgen.

Zie voor nadere informatie: www.kvk.nl

Lees verder op de volgende pagina over de raamovereenkomst, het identiteitsbewijs, het keurmerk en de klachtencommissie. klik hier

© puntjesopde-i.nl