-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Alblasserwaard e.o. 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

Lees hoe dhr. & mevr. Kooij de verzorging en verpleging via PrivaZorg A&D ervaren:

“Mijn vrouw is altijd een harde werker geweest. Daarnaast heeft ze jarenlang de zorg voor haar moeder en anderen op zich genomen. Toen ze in 2006 een hersenbloeding kreeg, werd ze zelf afhankelijk van hulp. Ze is lange tijd verzorgd in een verzorgingstehuis, maar de zorg die zij nodig had werd onvoldoende geboden. Sinds 2007 hebben we daarom thuiszorg van PrivaZorg. De situatie is zwaar, maar samen staan we sterk.”

Zorgverlener Anie vult aan: “Naast zijn bezigheden verzorgt meneer Kooij zijn vrouw. Dat is een intensieve taak, die om zorgvuldige voorbereiding en systematisch uitvoering vraagt. Hij assisteert ons in alles.”

Meneer Kooij vervolgt: “We doen alles in overleg, de zorgverleners zijn flexibel en we maken goede afspraken. Als er een probleem is, dan zoeken de ZZP’ers een oplossing. We merken dat ze persoonlijke verantwoordelijkheid willen dragen. De zorgverleners zelf ervaren een veilige en open sfeer. Ik sta helemaal achter de zorgverleners die het werk doen.

Bedankt voor de goede zorg!”


Lees hoe mevr. Lommers de begeleiding en huishoudelijke hulp via PrivaZorg ervaren heeft:

“Voordat ik bij PrivaZorg zat heb ik thuiszorg gehad van twee andere zorginstellingen. Helaas kreeg ik bij hen onervaren zorgverleners over de vloer. In 2009 werd ik door één van de instellingen doorverwezen naar PrivaZorg. Bij PrivaZorg verliep de huishoudelijke zorg heel goed, beide zorgverleners waren ervaren, ze zagen de dingen die moesten gebeuren en pakten die op. In 2011 kreeg ik ook begeleiding via PrivaZorg. "

Zorgverlener Pieta vertelt: “Mevrouw had destijds behoefte aan een ervaren hulp, iemand die oog had voor haar en de gezinsomstandigheden. Ik verleende de huishoudelijke zorg en signaleerde dat ze op bepaalde tijden extra hulp nodig had. Dat hebben we toen aangevraagd. De zorginstelling die mevrouw begeleiding bood bij haar psychosociale vraagstukken kon niet goed aansluiten op haar situatie. Mevrouw stapte over naar PrivaZorg en vroeg of ze de begeleiding van mij mocht ontvangen; daar heb ik natuurlijk mee ingestemd."

Mevrouw Lommers: “Ja, Pieta had haar diploma gehaald en ik kende haar al. We gingen toen samen gesprekken voeren om problemen op te lossen. Na het gesprek hielp ze me thuis bij het werk dat was blijven liggen. Dit heeft me geholpen om weer grip op de situatie te krijgen en dingen te verwerken. Wanneer mensen twijfelen of ze begeleiding zouden moeten aanvragen, zou ik willen zeggen: Zeker doen."

Pieta: "Door op tijd aan de bel te trekken, kunnen veel problemen voorkomen worden. De begeleiding heeft een heel breed terrein van zorg verlenen."

Mevrouw Lommers: "Het contact met de ZZP’ers en met PrivaZorg verliep soepel, ze zijn flexibel en de zorg is goed. De mensen op kantoor kennen je bij naam en weten wat er speelt. Nu het weer goed met me gaat heb ik het vertrouwen en het overzicht weer. De zorg is afgerond en ik doe nu een opleiding tot verzorgende IG. Daarnaast werk ik zelf in de huishouding via PrivaZorg. Door mijn ervaring kan ik me als zorgverlener inleven in de cliënt. Ik weet wat het is om te moeten wachten op een indicatie, en wat goede hulp met je doet.”


Cliënt ervaringen

 


© puntjesopde-i.nl