-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Alblasserwaard e.o. 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

Persoonlijke Zorg

Persoonlijke verzorging
Wanneer gewone dagelijkse handelingen zoals opstaan, wassen en aan- of omkleden te zwaar worden, kunnen wij u helpen. Binnen de Alblasserwaard en de Drechtsteden ervaren vele clienten het gemak van deze persoonlijke hulp. De zorgverleners hebben hart voor u, hebben een hoge betrokkenheid en voelen zich verantwoordelijk voor u. Het grote voordeel van PrivaZorg A&D is dat we werken met kleine teams met vaste zorgverleners. U ontvangt iedere periode van ons een inzetlijst waarop u ziet wanneer welke zorgverlener bij u komt.

Verpleging
Wanneer thuis verpleging nodig is, dan kunt u bij ons een beroep doen op gediplomeerde ziekenverzorgenden en verpleegkundigen. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft bij wondzorg of medicatie. Veelal is verpleging en/of verzorging nodig na een ingrijpende ziekenhuis opname. In het ziekenhuis kunt u aangeven dat u bij voorkeur door PrivaZorg A&D geholpen wil worden.

Heeft u persoonlijke verzorging en verpleging nodig, dan zorgen we dat u zoveel mogelijk hulp krijgt van een zorgverlener die beide taken aaneengesloten kan verrichten. Ook in een palliatief terminale fase kunt u verzorging en verpleging via PrivaZorg A&D ontvangen.

Begeleiding
Soms is het nodig dat bij bepaalde zaken tijdelijk extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld als na een ernstige ziekte geleerd moet worden om met de beperking om te gaan of bij kwesties op psychosociaal vlak. PrivaZorg A&D staat klaar om u de begeleiding te bieden die u nodig heeft.
Een begeleidingsindicatie kunt u aanvragen bij uw gemeente, vervolgens worden er afspraken gemaakt die aansluiten op uw situatie.

 

© puntjesopde-i.nl